Niedziela, 11 grudnia 2016 , Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

-

 
 
 
 


Otwarcie Pracowni Komputerowej

20 stycznia 2010 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowej pracowni komputerowej, której wyposażenie szkoła otrzymała w grudniu 2009 r.  Jest to 15 stanowisk komputerowych dla uczniów i jedno nauczycielskie. Oprócz tego otrzymaliśmy tablicę interaktywną, projektor oraz urządzenie wielofunkcyjne drukujące w formacie A3.  Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Ostróda, Gustaw Marek Brzezin.

  

Na uroczystość przybyli także: Pani Janina Roman - kierownik Referatu Oświaty, Pan Andrzej Pęziński - Sekretarz Gminy, Ksiądz Pastor Zbigniew Reichelt oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Bożena Zakrzewska. Obecni byli również rodzice naszych uczniów oraz grupa dzieci z klas piątych i szóstych.
 
Otrzymaliśmy również niezbędne oprogramowanie, w tym program antywirusowy na wszystkie stanowiska z licencją na 3 lata. Pracownię wyposażono także w nowe jednoosobowe stoliki i wygodne krzesła. Sprzęt otrzymaliśmy dzięki udziałowi Gminy Ostróda w dwóch projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Jednym z nich był projekt „Nowoczesne Pracownie Komputerowe w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda - szansą na rozwój edukacji informatycznej”. Podobnie wyposażone zostały jeszcze trzy szkoły w Gminie Ostróda. Całkowita wartości projektu wynosi 445.617,10. Kwota dofinansowania jaką uzyskała Gmina Ostróda to 349 375,67 zł. Realizację inwestycji wspierało  96 241,43 zł wkładu własnego gminy.

Zdjęcia: K. Ruczyńska

 
Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości